Futoshiki

Velikost plošce:       Težavnost:       Na klik:      

Pravila igre

Futoshiki:

  • je poznan tudi pod imenom Neenako.
  • je puzzle igro na kvadratni krovu, ki ima fiksne velikosti (5x5, na primer).
  • vsaka plošca kvadrat mora na koncu vsebovati številko od 1 do krovu razsežnosti.
  • na vsako vrstico ali stolpec, mora vsaka številka pojavi natanko enkrat.
  • na zacetku se je pokazala le nekaj kvadratov, mora igralec odkriti ostalo.
  • ce zapis vsebuje neenakosti med kvadratnih celic, nato pa jih je treba spoštovati.
  • vsaka uganka ima edinstveno rešitev in ni potrebno ugibati, da ga odkrijete.
  • da naredi potezo, izberite kvadrat in pritisnite številko tipkovnice ali 0 (nic), da ga izbriše.

Druge spletne igre