Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Kakuro - Pravila

  • vse prazne kvadrati mora biti napolnjena s številkami od 1 do 9.
  • vsota vsak horizontalni bloka mora biti enaka pri namig na svoji levi strani.
  • vsota vsakega vertikalnega bloka mora biti enaka z namig na njenem vrhu.
  • številka ni mogoče uporabiti v istem bloku več kot enkrat.
  • vsak puzzle ima eno edinstveno rešitev.

Druge spletne igre